GSC 2023 Winter Series Class 2 - Progressive

GSC 2023 Winter Series Class 2 - Progressive

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: NHC3, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 R1 - 05/11 1100 R2 - 12/11 1100 R3 - 19/11 1400 R4 - 26/11 RNLI Race 1400 R5 - 3/12 1400 R6 - 10/12 1400 Total Nett
1st Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Seamus O'Cleirigh .950 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 (4.0) 13.0 9.0
2nd Class 2 Wraith Oceanis 35 IRL1462 Ian Barton .945 3.0 5.0 2.0 (10.0 DNC) 3.0 1.0 24.0 14.0
3rd Class 2 Dearg Doom Hanse 350 IRL3350 Neil Kearney .943 1.0 4.0 (7.0 DNF) 3.0 1.0 7.0 DNC 23.0 16.0
4th Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett .932 (10.0 DNF) 2.0 3.0 6.0 DNF 4.0 3.0 28.0 18.0
5th Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn .880 5.0 (9.0 DNC) 4.0 2.0 8.0 DNC 2.0 30.0 21.0
6th Class 2 Gemini II Beneteau First 30 JK TBC Gerry O'Grady .950 4.0 1.0 7.0 RET (10.0 DNC) 8.0 DNC 7.0 DNC 37.0 27.0
7th Class 2 HeBe IV Dufor 32 1174 David Roche .904 6.0 8.0 DNF (9.0 DNC) 6.0 RET 8.0 DNC 7.0 DNC 44.0 35.0
8th Class 2 Lucie Lu Bavaria 33 B33 TBC .905 (10.0 DNF) 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 DNF 5.0 7.0 DNC 46.0 36.0
9th Class 2 Ruff N Ready Ruffian 23 747C Gabriel Igoe .835 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 RET 8.0 DNC 7.0 DNC 52.0 39.0
10th Class 2 Celt Heard 23 TBC Donal Walsh .750 7.0 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) 8.0 DNC 7.0 DNC 50.0 40.0
11th Class 2 Yin Yang Beneteau First 211 2114 Trish Cleary .840 (10.0 DNF) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 53.0 43.0
12th Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne .885 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 Allegro First 285 592 Paul Sunderland .880 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 Celtic Dancer Beneteau First 285 K3582T Seamus O' Cleirigh .881 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 Gunsmoke Beneteau First 30 E 888 Pat D'Arcy .900 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman .900 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones .869 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 Ventosa First 325 575 Richard Nairn .897 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor .925 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 Red Pepper First 30 332 Mark Usher .950 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert .950 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0
12th Class 2 Chase Me Westerly Fulmar BK 397 John Raughter .855 (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 56.0 43.0

R1 - 05/11 - 05/11/23 at 1100

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Dearg Doom Hanse 350 IRL3350 Neil Kearney 0.894 01:29:40 1:20:10 1.0
2 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Seamus O'Cleirigh 0.949 01:26:11 1:21:47 2.0
3 Class 2 Wraith Oceanis 35 IRL1462 Ian Barton 0.943 01:27:12 1:22:14 3.0
4 Class 2 Gemini II Beneteau First 30 JK TBC Gerry O'Grady 0.935 01:29:24 1:23:35 4.0
5 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.923 01:37:42 1:30:11 5.0
6 Class 2 HeBe IV Dufor 32 1174 David Roche 0.884 01:43:09 1:31:11 6.0
7 Class 2 Celt Heard 23 TBC Donal Walsh .750 02:03:40 1:32:45 7.0
8 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.923 DNF   10.0
8 Class 2 Lucie Lu Bavaria 33 B33 TBC 0.900 DNF   10.0
8 Class 2 Yin Yang Beneteau First 211 2114 Trish Cleary 0.840 DNF   10.0

R2 - 12/11 - 12/11/2023 at 1100

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Gemini II Beneteau First 30 JK TBC Gerry O'Grady 0.941 01:20:02 1:15:19 1.0
2 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.923 01:27:43 1:20:58 2.0
3 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Seamus O'Cleirigh 0.961 01:24:56 1:21:37 3.0
4 Class 2 Dearg Doom Hanse 350 IRL3350 Neil Kearney 0.911 01:31:07 1:23:00 4.0
5 Class 2 Wraith Oceanis 35 IRL1462 Ian Barton 0.954 01:28:50 1:24:45 5.0
6 Class 2 HeBe IV Dufor 32 1174 David Roche 0.886 DNF   8.0

R3 - 19/11 - 10/06/2023 at 1400

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Seamus O'Cleirigh 0.966 48:37 0:46:58 1.0
2 Class 2 Wraith Oceanis 35 IRL1462 Ian Barton 0.955 50:03 0:47:48 2.0
3 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.930 52:52 0:49:10 3.0
4 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.919 01:02:08 0:57:06 4.0
5 Class 2 Dearg Doom Hanse 350 IRL3350 Neil Kearney 0.913 DNF   7.0
5 Class 2 Gemini II Beneteau First 30 JK TBC Gerry O'Grady 0.956 RET   7.0

R4 - 26/11 RNLI Race - 10/06/2023 at 1400

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Seamus O'Cleirigh 0.957 01:13:40 1:10:30 1.0
2 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.896 01:57:30 1:45:17 2.0
3 Class 2 Dearg Doom Hanse 350 IRL3350 Neil Kearney 0.913 02:22:16 2:09:53 3.0
4 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.912 DNF   6.0
4 Class 2 HeBe IV Dufor 32 1174 David Roche 0.886 RET   6.0
4 Class 2 Lucie Lu Bavaria 33 B33 TBC 0.900 DNF   6.0
4 Class 2 Ruff N Ready Ruffian 23 747C Gabriel Igoe 0.827 RET   6.0

R5 - 3/12 - 10/06/2023 at 1400

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Dearg Doom Hanse 350 IRL3350 Neil Kearney 0.894 01:06:07 0:59:06 1.0
2 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Seamus O'Cleirigh 1.011 01:02:41 1:03:22 2.0
3 Class 2 Wraith Oceanis 35 IRL1462 Ian Barton 0.941 01:07:37 1:03:38 3.0
4 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.912 01:16:06 1:09:24 4.0
5 Class 2 Lucie Lu Bavaria 33 B33 TBC 0.900 01:28:00 1:19:12 5.0

R6 - 10/12 - 10/06/2023 at 1400

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Wraith Oceanis 35 IRL1462 Ian Barton 0.945 37:27 0:35:23 1.0
2 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.868 42:30 0:36:53 2.0
3 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.904 41:53 0:37:52 3.0
4 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Seamus O'Cleirigh 1.016 38:18 0:38:55 4.0Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com