GSC Class 2 Champiopnship 2022 - Progressive

GSC Class 2 Championship 2022 - Progressive

Overall

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Rating system: NHC3, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 R1 - 30/4   R2 - 7/5   R3 - 14/5   R4 - 21/5   R5 - 28/5 RNLI   R6 - 4/6   R7 - 11/6   R8 - 18/6   R9 - 2/7   R10 - 9/7   Total Nett
1st Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones .870 1.0 3.0 2.0 1.0 (8.0 RET) 4.0 3.0 3.0 (6.0) 3.0 34.0 20.0
2nd Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor .925 (11.0 DNC) 1.0 1.0 8.0 5.0 (11.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 1.0 44.0 22.0
3rd Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman .900 (11.0 DNC) 2.0 (15.0 DNC) 5.0 2.0 2.0 6.0 1.0 3.0 2.0 49.0 23.0
4th Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne .885 4.0 (7.0 DNF) 3.0 (6.0) 3.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 40.0 27.0
5th Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton .945 5.0 7.0 RET 5.0 2.0 (8.0 RET) 6.0 1.0 6.0 1.0 (11.0 DNC) 52.0 33.0
6th Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn .880 2.0 7.0 DNF 4.0 4.0 4.0 5.0 (13.0 DNC) 5.0 (8.0) 5.0 57.0 36.0
7th Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert .950 7.0 7.0 DNF (12.0 DNF) 10.0 1.0 3.0 5.0 7.0 (14.0 DNC) 7.0 73.0 47.0
8th Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady .920 3.0 7.0 DNF 8.0 3.0 (12.0 DNC) 7.0 7.0 8.0 (9.0) 6.0 70.0 49.0
9th Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Celine McGuire .950 6.0 4.0 7.0 11.0 8.0 DNF 11.0 DNC (13.0 DNC) (13.0 DNC) 7.0 11.0 DNC 91.0 65.0
10th Class 2 Allegro First 285 592 Paul Sunderland .880 11.0 DNC 7.0 DNF 6.0 9.0 (12.0 DNC) 11.0 DNC 9.0 (13.0 DNC) 5.0 11.0 DNC 94.0 69.0
11th Class 2 Solas Albin Comfort 30 166 Pat Darcy .840 8.0 7.0 DNF (12.0 RET) 7.0 (12.0 DNC) 8.0 8.0 11.0 RET 10.0 11.0 DNC 94.0 70.0
12th Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett .932 11.0 DNC 7.0 DNF (12.0 DNF) 12.0 8.0 DNF 11.0 DNC 10.0 11.0 DNF (14.0 DNC) 8.0 104.0 78.0
13th Class 2 Ruff N Ready Ruffian 23   Gabriel Igoe .835 11.0 DNC (15.0 DNC) 9.0 (15.0 DNC) 12.0 DNC 11.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 14.0 DNC 11.0 DNC 124.0 94.0
14th Class 2 HeBe IV Dufor 32 1174 David Roche .904 11.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 12.0 DNC 11.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 11.0 11.0 DNC 127.0 97.0
15th Class 2 Chase Me Westerly Fulmar BK 397 John Raughter .855 11.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 12.0 DNC 11.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 14.0 DNC 11.0 DNC 130.0 100.0
15th Class 2 Ventosa First 325 575 Richard Nairn .897 11.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 12.0 DNC 11.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 14.0 DNC 11.0 DNC 130.0 100.0
15th Class 2 Red Pepper First 30 332 Mark Usher .880 11.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 12.0 DNC 11.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 14.0 DNC 11.0 DNC 130.0 100.0

R1 - 30/4

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones .870 1:03:32 0:55:16 1.0
2 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn .880 1:08:55 1:00:39 2.0
3 Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady .920 1:06:46 1:01:26 3.0
4 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne .885 1:10:52 1:02:43 4.0
5 Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton .945 1:08:10 1:04:25 5.0
6 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Celine McGuire .950 1:14:02 1:10:20 6.0
7 Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert .950 1:17:14 1:13:22 7.0
8 Class 2 Solas Albin Comfort 30 166 Pat Darcy .840 1:27:36 1:13:35 8.0

R2 - 7/5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor 0.925 01:25:47 1:19:21 1.0
2 Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman 0.900 01:38:00 1:28:12 2.0
3 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones 0.890 01:50:04 1:37:58 3.0
4 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Celine McGuire 0.934 01:52:54 1:45:27 4.0
5 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne 0.887 DNF   7.0
5 Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton 0.941 RET   7.0
5 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.891 DNF   7.0
5 Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert 0.939 DNF   7.0
5 Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady 0.928 DNF   7.0
5 Class 2 Allegro First 285 592 Paul Sunderland 0.880 DNF   7.0
5 Class 2 Solas Albin Comfort 30 166 Pat Darcy 0.830 DNF   7.0
5 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.932 DNF   7.0

R3 - 14/5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor 0.927 01:22:04 1:16:05 1.0
2 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones 0.887 01:40:30 1:29:09 2.0
3 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne 0.887 01:41:29 1:30:01 3.0
4 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.891 01:43:22 1:32:06 4.0
5 Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton 0.941 01:44:23 1:38:13 5.0
6 Class 2 Allegro First 285 592 Paul Sunderland 0.880 01:55:39 1:41:46 6.0
7 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Celine McGuire 0.931 01:49:25 1:41:52 7.0
8 Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady 0.928 01:55:50 1:47:30 8.0
9 Class 2 Ruff N Ready Ruffian 23   Gabriel Igoe 0.835 2:19:10 1:56:12 9.0
10 Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert 0.939 DNF   12.0
10 Class 2 Solas Albin Comfort 30 166 Pat Darcy 0.830 RET   12.0
10 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.932 DNF   12.0

R4 - 21/5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones 0.887 01:16:30 1:07:51 1.0
2 Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton 0.938 01:16:32 1:11:47 2.0
3 Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady 0.924 01:20:00 1:13:55 3.0
4 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.890 01:25:45 1:16:19 4.0
5 Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman 0.900 01:24:49 1:16:20 5.0
6 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne 0.887 01:26:21 1:16:36 6.0
7 Class 2 Solas Albin Comfort 30 166 Pat Darcy 0.830 01:32:23 1:16:41 7.0
8 Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor 0.931 01:23:11 1:17:27 8.0
9 Class 2 Allegro First 285 592 Paul Sunderland 0.877 01:29:02 1:18:05 9.0
10 Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert 0.939 01:23:57 1:18:50 10.0
11 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Celine McGuire 0.928 01:27:25 1:21:07 11.0
12 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.932 01:30:24 1:24:15 12.0

R5 - 28/5 RNLI

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert 0.939 01:52:14 1:45:23 1.0
2 Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman 0.901 02:10:24 1:57:29 2.0
3 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne 0.888 02:30:00 2:13:12 3.0
4 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.891 02:30:09 2:13:47 4.0
5 Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor 0.932 02:23:41 2:13:55 5.0
6 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones 0.891 RET   8.0
6 Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton 0.941 RET   8.0
6 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Celine McGuire 0.928 DNF   8.0
6 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.931 DNF   8.0

R6 - 4/6

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne 0.884 01:20:11 1:10:53 1.0
2 Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman 0.900 01:20:03 1:12:03 2.0
3 Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert 0.940 01:16:52 1:12:15 3.0
4 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones 0.891 01:21:43 1:12:49 4.0
5 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.887 01:23:58 1:14:29 5.0
6 Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton 0.941 01:22:44 1:17:51 6.0
7 Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady 0.926 01:25:30 1:19:10 7.0
8 Class 2 Solas Albin Comfort 30 166 Pat Darcy 0.831 02:12:08 1:49:48 8.0

R7 - 11/6

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton 0.939 58:11 0:54:38 1.0
2 Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor 0.928 59:41 0:55:23 2.0
3 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones 0.891 01:05:28 0:58:20 3.0
4 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne 0.885 1:07:14 0:59:30 4.0
5 Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert 0.940 01:03:50 1:00:00 5.0
6 Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman 0.900 01:07:19 1:00:35 6.0
7 Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady 0.924 01:07:42 1:02:33 7.0
8 Class 2 Solas Albin Comfort 30 166 Pat Darcy 0.824 01:27:20 1:11:58 8.0
9 Class 2 Allegro First 285 592 Paul Sunderland 0.878 01:24:02 1:13:47 9.0
10 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.931 01:23:24 1:17:39 10.0

R8 - 18/6

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman 0.901 01:40:55 1:30:56 1.0
2 Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor 0.931 01:38:43 1:31:54 2.0
3 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones 0.893 01:44:47 1:33:34 3.0
4 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne 0.886 01:53:26 1:40:30 4.0
5 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.886 02:10:42 1:55:48 5.0
6 Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton 0.943 02:03:21 1:56:19 6.0
7 Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert 0.941 02:09:17 2:01:39 7.0
8 Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady 0.924 02:18:28 2:07:57 8.0
9 Class 2 Solas Albin Comfort 30 166 Pat Darcy 0.823 RET   11.0
9 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.928 DNF   11.0

R9 - 2/7

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 Wraith Oceanis 35   Ian Barton 0.937 01:50:54 1:43:55 1.0
2 Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor 0.930 01:55:41 1:47:35 2.0
3 Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman 0.901 02:01:07 1:49:08 3.0
4 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne 0.883 02:05:06 1:50:28 4.0
5 Class 2 Allegro First 285 592 Paul Sunderland 0.876 02:06:15 1:50:36 5.0
6 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones 0.892 02:04:54 1:51:25 6.0
7 Class 2 Run'n L8 First 31.7 7821 Celine McGuire 0.928 02:01:47 1:53:01 7.0
8 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.880 02:08:36 1:53:10 8.0
9 Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady 0.917 02:05:34 1:55:09 9.0
10 Class 2 Solas Albin Comfort 30 166 Pat Darcy 0.823 02:22:01 1:56:53 10.0
11 Class 2 HeBe IV Dufor 32 1174 David Roche 0.904 02:22:27 2:08:46 11.0

R10 - 9/7

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName NHC3 Elapsed Corrected Points
1 Class 2 No Brakes First 27.7 29003 Joe Taylor 0.934 01:46:09 1:39:09 1.0
2 Class 2 Impressions First 30E 3838 Brian Allman 0.904 01:55:14 1:44:10 2.0
3 Class 2 Chouskikou First 28 1689 Alan Jones 0.895 02:00:40 1:48:00 3.0
4 Class 2 Huntress Impala 9607 Kieran O'Byrne 0.886 02:17:58 2:02:14 4.0
5 Class 2 Overdraft First 28.5 3145 Anto Quinn 0.882 02:30:00 2:12:18 5.0
6 Class 2 Gemini Sun Oddessy 32 5032 Gerry O'Grady 0.919 02:35:26 2:22:51 6.0
7 Class 2 Legally Blonde First 31.7 3175 Niall LeMasney / Gordon Guthbert 0.935 02:37:20 2:27:06 7.0
8 Class 2 Oystercatcher GibSea 37 1177 Brian Hett 0.928 02:40:38 2:29:04 8.0Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com