event burgee venue burgee

DH-kølbåde Kerteminde - aftenkapsejlads 2019

Kerteminde sejlklub

Overaltresultater

01-09-2019 B - 1 Start

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:30:00, Distance: 7.32, Course: G-Cx2, Wind strength: Mellem
Rank BowNumber Start Fleet HelmName Class Boat SailNo Division WindRats Rating Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 88 1 8 Joachim Dichmann Melges 24 Valkyrie 409 1 883.4,709.8,612.0 709.8 11:30:00 12:42:16 1:12:16 1:38:30 6.077 kn 1.0
2 73 1 7 Ejvind Hansen Ylva My lady 48 1 980.8,723.2,615.2 723.2 11:30:00 12:50:11 1:20:11 1:44:47 5.477 kn 2.0
3 85 1 8 Jesper Olsen X 99 Xandrine 550 1 934.0,713.0,615.2 713.0 11:30:00 12:49:34 1:19:34 1:45:24 5.52 kn 3.0
4 77 1 7 Carsten Graff Scankap 99 Mathilde 29 1 981.0,746.2,648.0 746.2 11:30:00 12:54:46 1:24:46 1:46:33 5.181 kn 4.0
5 74 1 7 Egon Høeg Scankap 99 Scanti 110 1 981.0,746.2,648.0 746.2     DNC     15.0
5 83 1 8 Jens Mohr Ernst IMX 40 Exabyte 940 1 844.0,643.0,550.8 643.0     DNC     15.0
5 87 1 8 Nis Jørn Møller X 1 TON Turbo 3000 1 877.8,669.2,573.6 669.2     DNC     15.0
5 72 1 7 Jens Kirk Oksbjerg Scankap 99 Miss O 68 1 981.0,746.2,648.0 746.2     DNC     15.0
5 86 1 8 Mikkel Lange X-41 Tomcat 3 7886 1 818.6,623.4,533.6 623.4     DNC     15.0
5 78 1 7 Claus Christensen Molich X Meter Josephine 27 1 942.4,695.8,588.8 695.8     DNC     15.0
5 84 1 7 Søren Svane Hansen Contrast 37 Marilo 230 1 967.2,721.4,615.8 721.4     DNC     15.0
5 70 1 7 Jesper Tang Kristensen Scankap 99 Kangaroo Island 35 1 981.0,746.2,648.0 746.2     DNC     15.0
5 82 1 8 Michael Møller Nielsen Dehler 38 Latour 195 1 907.6,703.6,615.0 703.6     DNC     15.0
5 XX 1 9 Morten Grove Bavaria 37 Fruens Bavaria XXX 1 947.3,692.9,579.9 692.9     DNC     15.0

01-09-2019 B - 2 Start

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 11:35:00, Distance: 4.44, Course: G-Sx4, Wind strength: Mellem
Rank BowNumber Start Fleet HelmName Class Boat SailNo Division WindRats Rating Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 47 2 4 Jonas Sørensen Carbonite 21 C21 21 2 969.0,774.4,662.2 774.4 11:35:00 12:40:02 1:05:02 1:16:10 4.096 kn 1.0
2 10 2 1 Erik Køster Folkebåd Kong Fus 952 2 1288.2,924.8,787.2 924.8 11:35:00 12:58:45 1:23:45 1:23:45 3.181 kn 2.0
3 27 2 1 Søren Scavenius L-23 Tørn 277 2 1184.4,865.6,741.4 865.6 11:35:00 12:55:34 1:20:34 1:24:57 3.307 kn 3.0
4 46 2 4 Sabine Gill Larsen 28 Elvira 83 2 1008.0,764.2,662.0 764.2 11:35:00 12:51:09 1:16:09 1:28:02 3.498 kn 4.0
5 26 2 2 Peter Steen H-båd Tjaldur 367 2 1122.4,825.8,713.2 825.8 11:35:00 12:58:10 1:23:10 1:30:30 3.203 kn 5.0
6 63 2 6 Lennart Damgaard First 31.7 Filippe III 1318 2 975.4,725.6,620.2 725.6 11:35:00 13:00:17 1:25:17 1:40:01 3.124 kn 6.0
7 32 2 3 Jacob Jacobsen Albin Express Kræs 233 2 1046.2,797.0,697.4 797.0     DNC     22.0
7 34 2 3 Morten Vester Albin Express Explosiv 126 2 1046.2,797.0,697.4 797.0     DNC     22.0
7 20 2 2 Jesper Knudsen Spidsgatter Gi-Gi 16 2 1091.8,846.8,747.6 846.8     DNC     22.0
7 45 2 4 Anders & Peter Juul X-79 X-Kæreste 346 2 996.0,771.8,674.0 771.8     DNC     22.0
7 64 2 6 Jens Fich X-102 Gysmo 38 2 959.4,729.4,628.4 729.4     DNC     22.0
7 23 2 2 Mads Kirketorp H-båd Daltons 534 2 1122.4,825.8,713.2 825.8     DNC     22.0
7 62 2 6 Palle Søby Omega 34 Fluks 162 2 979.4,740.2,636.2 740.2     DNC     22.0
7 65 2 6 Peter Steen christensen First 31.7 White Diamond 8587 2 962.8,721.6,616.4 721.6     DNC     22.0
7 43 2 4 Wolfgang Stammer Hanse 30 Flipper 60 2 1033.0,780.8,676.2 780.8     DNC     22.0
7 31 2 3 Michael Finke Albin Express FLUX 432 2 1046.2,797.0,697.4 797.0     DNC     22.0
7 11 2 1 Sisi Buch Folkebåd Mozart 998 2 1288.2,924.8,787.2 924.8     DNC     22.0
7 33 2 3 Jørgen Mohr Ernst Spækhugger Olivia 112 2 1038.2,804.4,706.2 804.4     DNC     22.0
7 24 2 1 Bjarne H. Rasmussen Jeanneau Fantasia 27 Midji 67 2 1197.0,867.4,733.0 867.4     DNC     22.0
7 21 2 1 Ole Vinther L-23 Violetta 93 2 1174.2,861.0,739.4 861.0     DNC     22.0
7 60 2 6 Peter Reinhold Impala 31 Roughphy 20 2 1008.0,776.6,678.0 776.6     DNC     22.0

www.kerteminde-sejlklub.dk

www.kerteminde-sejlklub.dk/aftensejlads/dh-koelbaade/
tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk

Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com