event burgee venue burgee

Midland Bay Sailing Club

Midland Bay Sailing Club

2014 Terry Moss Fall and Shark Regatta

A Division

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT fall # 1   race #2   Race#3   Race# 4   dis #5   Total Nett
1st A Canadian Express Express 30 M ob nfs 34468 MBSC Volkmar Neudoerffer 144 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2nd A Voodoo Dancer Viking 28 ib nfs 34419 MBSC Ray Svazas 204 3.0 2.0 2.0 2.0 (5.0) 14.0 9.0
3rd A Alligator Express 30 nfs 74204 MBSC Doug Baker 162 2.0 3.0 4.0 3.0 (6.0) 18.0 12.0
4th A Nantoria 5.5 Meter 22 MBSC John Lister 144 4.0 4.0 3.0 4.0 (8.0) 23.0 15.0
5th A Bad Attitude Vic Carpenter 28 nfs 25800 MBSC Darryl Burns 159 (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 2.0 26.0 20.0
6th A Fizgig Mirage 30 nfs US 33910 MBSC Andrew Sinclair 189 5.0 5.0 5.0 5.0 (7.0) 27.0 20.0
7th A Expression Express 30 nfs 32017 MBSC John Parkhurst 162 (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 3.0 27.0 21.0
8th A Grizzley Express 30 nfs 34335 MBSC Bill Wilson 162 (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 4.0 28.0 22.0

S Division

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT fall # 1   race #2   Race#3   Race# 4   dis #5   Total Nett
1st B Fool Hardy Shark 1010/ 1481? MBSC Carl Styan 221 (2.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 5.0
2nd B Fin McCoul Shark 1765     221 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 8.0 6.0
3rd B Scorcher Shark 1765 MBSC Jeff Baker and Margeret Horosko 221 (3.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 15.0 12.0
4th B Skybird Shark 305 MBSC Jane Watson 221 4.0 4.0 (5.0) 4.0 5.0 22.0 17.0
5th B Wolfpac Shark 65 MBSC Peter Wolfhard 221 5.0 (6.0) 4.0 5.0 6.0 DNC 26.0 20.0
6th B Homer Shark 196 MBSC Jeff Brook 221 (6.0) 5.0 6.0 6.0 4.0 27.0 21.0

fall # 1 - A Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: 5, Wind dir: NE, Ave wind: 10 knts
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 A Canadian Express Express 30 M ob nfs 34468 MBSC Volkmar Neudoerffer 144   31.45 0.32.58 0.00.00 144   1.0
2 A Alligator Express 30 nfs 74204 MBSC Doug Baker 162   36.43 0.36.55 0.03.55 229.322   2.0
3 A Voodoo Dancer Viking 28 ib nfs 34419 MBSC Ray Svazas 204   41.12 0.38.33 0.05.57 306.341   3.0
4 A Nantoria 5.5 Meter 22 MBSC John Lister 144   37.18 0.38.44 0.05.33 239.343   4.0
5 A Fizgig Mirage 30 nfs US 33910 MBSC Andrew Sinclair 189   41.31 0.39.50 0.07.09 311.781   5.0

race #2 - A Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: 5, Wind dir: NE
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 A Canadian Express Express 30 M ob nfs 34468 MBSC Volkmar Neudoerffer 144   30.49 0.32.00 0.00.00 144   1.0
2 A Voodoo Dancer Viking 28 ib nfs 34419 MBSC Ray Svazas 204   37.15 0.34.51 0.03.03 257.865   2.0
3 A Alligator Express 30 nfs 74204 MBSC Doug Baker 162   35.58 0.36.09 0.04.08 235.151   3.0
4 A Nantoria 5.5 Meter 22 MBSC John Lister 144   37.24 0.38.50 0.06.35 260.52   4.0
5 A Fizgig Mirage 30 nfs US 33910 MBSC Andrew Sinclair 189   42.02 0.40.19 0.08.40 342.526   5.0

Race#3 - A Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: 5, Ave wind: 12
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 A Canadian Express Express 30 M ob nfs 34468 MBSC Volkmar Neudoerffer 144   32.09 0.33.23 0.00.00 144   1.0
2 A Voodoo Dancer Viking 28 ib nfs 34419 MBSC Ray Svazas 204   37.13 0.34.49 0.01.32 229.957   2.0
3 A Nantoria 5.5 Meter 22 MBSC John Lister 144   37.51 0.39.18 0.05.42 240.702   3.0
4 A Alligator Express 30 nfs 74204 MBSC Doug Baker 162   39.46 0.39.59 0.06.33 273.218   4.0
5 A Fizgig Mirage 30 nfs US 33910 MBSC Andrew Sinclair 189   44.26 0.42.38 0.09.38 352.389   5.0

Race# 4 - A Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: 5, Wind dir: NE, Ave wind: 8
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 A Canadian Express Express 30 M ob nfs 34468 MBSC Volkmar Neudoerffer 144   33.35 0.34.53 0.00.00 144   1.0
2 A Voodoo Dancer Viking 28 ib nfs 34419 MBSC Ray Svazas 204   37.24 0.34.59 0.00.07 205.987   2.0
3 A Alligator Express 30 nfs 74204 MBSC Doug Baker 162   36.30 0.36.42 0.01.49 191.37   3.0
4 A Nantoria 5.5 Meter 22 MBSC John Lister 144   37.29 0.38.56 0.03.54 207.34   4.0
5 A Fizgig Mirage 30 nfs US 33910 MBSC Andrew Sinclair 189   41.52 0.40.10 0.05.31 278.531   5.0

dis #5 - A Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: b, Wind dir: ne, Ave wind: 7/2
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 A Canadian Express Express 30 M ob nfs 34468 MBSC Volkmar Neudoerffer 144   3.55.26 4.04.30 0.00.00 144   1.0
2 A Bad Attitude Vic Carpenter 28 nfs 25800 MBSC Darryl Burns 159   4.02.08 4.04.44 0.00.14 159.522   2.0
3 A Expression Express 30 nfs 32017 MBSC John Parkhurst 162   4.04.38 4.05.56 0.01.26 165.314   3.0
4 A Grizzley Express 30 nfs 34335 MBSC Bill Wilson 162   4.30.34 4.32.00 0.27.22 225.394   4.0
5 A Voodoo Dancer Viking 28 ib nfs 34419 MBSC Ray Svazas 204   4.53.24 4.34.30 0.32.04 278.292   5.0
6 A Alligator Express 30 nfs 74204 MBSC Doug Baker 162   4.59.04 5.00.40 0.55.52 291.42   6.0
7 A Fizgig Mirage 30 nfs US 33910 MBSC Andrew Sinclair 189   5.14.44 5.01.56 0.59.53 327.715   7.0
8 A Nantoria 5.5 Meter 22 MBSC John Lister 144   4.51.35 5.02.49 0.56.09 274.083   8.0

fall # 1 - S Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: 5, Wind dir: NE, Ave wind: 10 knts
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 B Fin McCoul Shark 1765     221   35.47 0.32.34 0.00.00 221   1.0
2 B Fool Hardy Shark 1010/ 1481? MBSC Carl Styan 221   36.23 0.33.07 0.00.36 231.437   2.0
3 B Scorcher Shark 1765 MBSC Jeff Baker and Margeret Horosko 221   36.32 0.33.15 0.00.45 234.046   3.0
4 B Skybird Shark 305 MBSC Jane Watson 221   36.44 0.33.26 0.00.57 237.525   4.0
5 B Wolfpac Shark 65 MBSC Peter Wolfhard 221   38.53 0.35.23 0.03.06 274.923   5.0
6 B Homer Shark 196 MBSC Jeff Brook 221   39.15 0.35.43 0.03.28 281.301   6.0

race #2 - S Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: 5, Wind dir: NE
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 B Fool Hardy Shark 1010/ 1481? MBSC Carl Styan 221   33.42 0.30.40 0.00.00 221   1.0
2 B Fin McCoul Shark 1765     221   33.51 0.30.48 0.00.09 223.77   2.0
3 B Scorcher Shark 1765 MBSC Jeff Baker and Margeret Horosko 221   35.01 0.31.52 0.01.19 245.319   3.0
4 B Skybird Shark 305 MBSC Jane Watson 221   35.34 0.32.22 0.01.52 255.477   4.0
5 B Homer Shark 196 MBSC Jeff Brook 221   35.53 0.32.39 0.02.11 261.326   5.0
6 B Wolfpac Shark 65 MBSC Peter Wolfhard 221   36.48 0.33.29 0.03.06 278.256   6.0

Race#3 - S Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: 5, Ave wind: 12
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 B Fool Hardy Shark 1010/ 1481? MBSC Carl Styan 221   34.01 0.30.57 0.00.00 221   1.0
2 B Fin McCoul Shark 1765     221   35.51 0.32.37 0.01.50 254.546   2.0
3 B Scorcher Shark 1765 MBSC Jeff Baker and Margeret Horosko 221   37.34 0.34.11 0.03.33 285.957   3.0
4 B Wolfpac Shark 65 MBSC Peter Wolfhard 221   39.17 0.35.45 0.05.16 317.369   4.0
5 B Skybird Shark 305 MBSC Jane Watson 221   39.33 0.36.00 0.05.32 322.248   5.0
6 B Homer Shark 196 MBSC Jeff Brook 221   44.12 0.40.13 0.10.11 407.333   6.0

Race# 4 - S Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: 5, Wind dir: NE, Ave wind: 8
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 B Fool Hardy Shark 1010/ 1481? MBSC Carl Styan 221   34.06 0.31.02 0.00.00 221   1.0
2 B Fin McCoul Shark 1765     221   36.37 0.33.19 0.02.31 266.937   2.0
3 B Scorcher Shark 1765 MBSC Jeff Baker and Margeret Horosko 221   38.51 0.35.21 0.04.45 307.702   3.0
4 B Skybird Shark 305 MBSC Jane Watson 221   39.30 0.35.57 0.05.24 319.567   4.0
5 B Wolfpac Shark 65 MBSC Peter Wolfhard 221   41.53 0.38.07 0.07.47 363.07   5.0
6 B Homer Shark 196 MBSC Jeff Brook 221   42.19 0.38.31 0.08.13 370.98   6.0

dis #5 - S Division - 9/13/2014

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: b, Wind dir: ne, Ave wind: 7/2
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PHRFTOT Finish Elapsed Corrected BCE BCR Ave speed Points
1 B Fin McCoul Shark 1765     221   4.41.16 4.15.58 0.00.00 221   1.0
2 B Fool Hardy Shark 1010/ 1481? MBSC Carl Styan 221   4.44.48 4.19.11 0.03.32 228.819   2.0
3 B Scorcher Shark 1765 MBSC Jeff Baker and Margeret Horosko 221   4.58.43 4.31.50 0.17.27 259.616   3.0
4 B Homer Shark 196 MBSC Jeff Brook 221   4.59.55 4.32.56 0.18.39 262.272   4.0
5 B Skybird Shark 305 MBSC Jane Watson 221   5.06.18 4.38.45 0.25.02 276.398   5.0

parkbart@bell.net
mbsc1@csolve.net

parkbart@bell.net
mbsc@csolve.net

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com