RCYC Friday Night Club Racing

RCYC

Results are provisional as of 12:46 on May 14, 2024

B IRC 1 Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: IRC, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR 8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown 1.076 1.0 (3.0) 1.0 1.0 3.0 9.0 6.0
2nd B IRC 1 Jackdaw J39 GBR 4243T RCYC Bob Warren/Gilly Fox 1.045 2.0 2.0 2.0 (7.0 DNC) 2.0 15.0 8.0
3rd B IRC 1 Black Dog V JPK10.80 GBR 1653R RCYC Stuart Sawyer 1.040 (7.0 DNC) 1.0 3.0 7.0 DNC 1.0 19.0 12.0
4th B IRC 1 Amigos A35 2.10 GBR 1246L FSC Jon Myers 1.013 (7.0 DNC) 4.0 4.0 2.0 7.0 RET 24.0 17.0
5th B IRC 1 Gone2Pot Donovan MK1 USA 2603 RCYC Buddha Hunt 1.031 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 35.0 28.0
5th B IRC 1 Rhumb Line 1720 Sportsboat OD GBR 1713L FSC Tristan Vivian 1.010 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 RET 35.0 28.0

C IRC 2 Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: IRC, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
  C IRC 2 Tresillian Sigma 33 OOD GBR 5291 RCYC John Beavis 0.906              
1st C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks 0.909 (13.0 RET) 3.0 2.0 2.0 2.0 22.0 9.0
2nd C IRC 2 Brightworks Sigma 33 OOD K 4383 MYC John Kulpa 0.907 2.0 1.0 3.0 (5.0) 5.0 16.0 11.0
3rd C IRC 2 Afrita Sigma 33 OOD GBR 4264 SMSC Andrew Lamming 0.906 1.0 2.0 5.0 (13.0 DNC) 4.0 25.0 12.0
4th C IRC 2 Per Elisa Half Ton GBR 2769R RCYC Robbie Tregear 0.949 (13.0 DNC) 13.0 DNC 1.0 1.0 1.0 29.0 16.0
5th C IRC 2 Excelle Sigma 33 OD GBR 4462 FSC Toby Claridge/John Fox 0.907 (13.0 DNC) 13.0 DNC 4.0 4.0 3.0 37.0 24.0
6th C IRC 2 Raven Beneteau 32s5 GBR 3569T RCYC Chris Wilson 0.912 (13.0 DNC) 13.0 DNC 7.0 8.0 6.0 47.0 34.0
7th C IRC 2 Scorpion 1/2 Tonner GBR 5592 RCYC Geoff Davies 0.885 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 6.0 8.0 53.0 40.0
8th C IRC 2 Dragun Hunter 707 GBR 7103 RCYC Alex Mills 0.906 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 7.0 7.0 53.0 40.0
9th C IRC 2 Encore Laser 28 GBR1663T RCYC TimCunliffe 0.913 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 3.0 13.0 DNC 55.0 42.0
10th C IRC 2 Folly IV Sigma 33 OOD K 4555 RCYC Peter Vitai 0.907 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 9.0 9.0 57.0 44.0
11th C IRC 2 Sueno Sigma 33 OD K 4307 FSC Frank Lawry 0.907 (13.0 DNC) 13.0 DNC 6.0 13.0 DNC 13.0 RET 58.0 45.0
12th C IRC 2 Coot Sadler 26 GBR 2076R RSC Mark Fernihough 0.875 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 RET 13.0 RET 13.0 RET 65.0 52.0

E YTC Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PY R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
  E YTC Socrates Achilles 24 395 RCYC Stephen Carson 1063              
1st E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR 6366Y RCYC Garth Weaver 1027 (4.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 9.0 5.0
2nd E YTC Green Magnum MGC27 GBR 3394T FSC Rod Wootton 994 (9.0 DNC) 1.0 3.0 3.0 2.0 18.0 9.0
3rd E YTC Moonlighter Sadler 25 005 RCYC Paul Collins 1049 (9.0 DNC) 4.0 2.0 4.0 4.0 23.0 14.0
4th E YTC Inara Contessa 32 GBR 546 RCYC Sweyn Alsop 1004 1.0 3.0 (9.0 RET) 5.0 9.0 DNC 27.0 18.0
5th E YTC Nightowler Albin Nova GBR 4390L RCYC Mike Lithgow 953 3.0 5.0 4.0 (9.0 DNC) 6.0 27.0 18.0
6th E YTC Tai Mo Shan Hanse 301 GBR3881L RCYC Neil Chamberlain 965 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 3.0 32.0 23.0
7th E YTC Seriema Hustler 25.5 GBR 3523 FSC Tim Julian & Nick Woodley 1066 2.0 6.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 RET 35.0 26.0
8th E YTC Hazy Rhythm MG 346 GBR9696 RSC Charlotte Stacey 924 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 41.0 32.0

R1 - B IRC 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR 8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown 1.076 18.15 19.40.30 1.25.30 1.32.00 1.0
2 B IRC 1 Jackdaw J39 GBR 4243T RCYC Bob Warren/Gilly Fox 1.045 18.15 19.47.38 1.32.38 1.36.48 2.0

R2 - B IRC 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Black Dog V JPK10.80 GBR 1653R RCYC Stuart Sawyer 1.040 18.15 19.33.01 1.18.01 1.21.08 1.0
2 B IRC 1 Jackdaw J39 GBR 4243T RCYC Bob Warren/Gilly Fox 1.045 18.15 19.33.48 1.18.48 1.22.21 2.0
3 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR 8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown 1.076 18.15 19.35.28 1.20.28 1.26.35 3.0
4 B IRC 1 Amigos A35 2.10 GBR 1246L FSC Jon Myers 1.013 18.15 19.43.05 1.28.05 1.29.14 4.0

R3 - B IRC 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR 8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown 1.076 18.15 19.39.55 1.24.55 1.31.22 1.0
2 B IRC 1 Jackdaw J39 GBR 4243T RCYC Bob Warren/Gilly Fox 1.045 18.15 19:47:03 1.32.03 1.36.12 2.0
3 B IRC 1 Black Dog V JPK10.80 GBR 1653R RCYC Stuart Sawyer 1.040 18.15 19:48:25 1.33.25 1.37.09 3.0
4 B IRC 1 Amigos A35 2.10 GBR 1246L FSC Jon Myers 1.013 18.15 19:53:47 1.38.47 1.40.04 4.0

R4 - B IRC 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR 8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown 1.076 18.15 19.46.26 1.31.26 1.38.23 1.0
2 B IRC 1 Amigos A35 2.10 GBR 1246L FSC Jon Myers 1.013 18.15 19.57.37 1.42.37 1.43.57 2.0

R5 - B IRC 1 Fleet

Wind 090 deg 7 - 9 Knots Course IRC 1 - 312, IRC2 - 311, E - 308

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Black Dog V JPK10.80 GBR 1653R RCYC Stuart Sawyer 1.040 18.15 20.02.03 1.47.03 1.51.20 1.0
2 B IRC 1 Jackdaw J39 GBR 4243T RCYC Bob Warren/Gilly Fox 1.045 18.15 20.01.52 1.46.52 1.51.41 2.0
3 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR 8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown 1.076 18.15 19.59.16 1.44.16 1.52.11 3.0
4 B IRC 1 Amigos A35 2.10 GBR 1246L FSC Jon Myers 1.013 18.15   RET   7.0
4 B IRC 1 Rhumb Line 1720 Sportsboat OD GBR 1713L FSC Tristan Vivian 1.010 18.20   RET   7.0

R1 - C IRC 2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Afrita Sigma 33 OOD GBR 4264 SMSC Andrew Lamming 0.906 18.20 19.51.25 1.31.25 1.22.49 1.0
2 C IRC 2 Brightworks Sigma 33 OOD K 4383 MYC John Kulpa 0.907 18.20 19.54.09 1.34.09 1.25.24 2.0
3 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks 0.909     RET   13.0

R2 - C IRC 2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Brightworks Sigma 33 OOD K 4383 MYC John Kulpa 0.907 18.20 19.44.12 1.24.12 1.16.22 1.0
2 C IRC 2 Afrita Sigma 33 OOD GBR 4264 SMSC Andrew Lamming 0.906 18.20 19.46.18 1.26.18 1.18.11 2.0
3 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks 0.909 18.20 19.46.21 1.26.21 1.18.30 3.0

R3 - C IRC 2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Per Elisa Half Ton GBR 2769R RCYC Robbie Tregear 0.949 18.20 19:42:19 1.22.19 1.18.07 1.0
2 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks 0.909 18.20 19:48:21 1.28.21 1.20.19 2.0
3 C IRC 2 Brightworks Sigma 33 OOD K 4383 MYC John Kulpa 0.907 18.20 19:54:36 1.34.36 1.25.48 3.0
4 C IRC 2 Excelle Sigma 33 OD GBR 4462 FSC Toby Claridge/John Fox 0.907 18.20 19:57:12 1.37.12 1.28.10 4.0
5 C IRC 2 Afrita Sigma 33 OOD GBR 4264 SMSC Andrew Lamming 0.906 18.20 19:57:52 1.37.52 1.28.40 5.0
6 C IRC 2 Sueno Sigma 33 OD K 4307 FSC Frank Lawry 0.907 18.20 19:59:47 1.39.47 1.30.30 6.0
7 C IRC 2 Raven Beneteau 32s5 GBR 3569T RCYC Chris Wilson 0.912 18.20 20:03:10 1.43.10 1.34.05 7.0
8 C IRC 2 Coot Sadler 26 GBR 2076R RSC Mark Fernihough 0.875     RET   13.0

R4 - C IRC 2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Per Elisa Half Ton GBR 2769R RCYC Robbie Tregear 0.949 18.20 19.36.35 1.16.35 1.12.41 1.0
2 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks 0.909 18.20 19.41.54 1.21.54 1.14.27 2.0
3 C IRC 2 Encore Laser 28 GBR1663T RCYC TimCunliffe 0.913 18.20 19.42.54 1.22.54 1.15.41 3.0
4 C IRC 2 Excelle Sigma 33 OD GBR 4462 FSC Toby Claridge/John Fox 0.907 18.20 19.44.54 1.24.54 1.17.00 4.0
5 C IRC 2 Brightworks Sigma 33 OOD K 4383 MYC John Kulpa 0.907 18.20 19.47.06 1.27.06 1.19.00 5.0
6 C IRC 2 Scorpion 1/2 Tonner GBR 5592 RCYC Geoff Davies 0.885 18.20 19.50.52 1.30.52 1.20.25 6.0
7 C IRC 2 Dragun Hunter 707 GBR 7103 RCYC Alex Mills 0.906 18.20 19.50.16 1.30.16 1.21.47 7.0
8 C IRC 2 Raven Beneteau 32s5 GBR 3569T RCYC Chris Wilson 0.912 18.20 19.51.57 1.31.57 1.23.52 8.0
9 C IRC 2 Folly IV Sigma 33 OOD K 4555 RCYC Peter Vitai 0.907 18.20 19.58.51 1.38.51 1.29.39 9.0
10 C IRC 2 Coot Sadler 26 GBR 2076R RSC Mark Fernihough 0.875 18.20   RET   13.0

R5 - C IRC 2 Fleet

Wind 090 deg 7 - 9 Knots Course IRC 1 - 312, IRC2 - 311, E - 308

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Per Elisa Half Ton GBR 2769R RCYC Robbie Tregear 0.949 18.20 20.00.52 1.40.52 1.35.43 1.0
2 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks 0.909 18.20 20.08.34 1.48.34 1.38.41 2.0
3 C IRC 2 Excelle Sigma 33 OD GBR 4462 FSC Toby Claridge/John Fox 0.907 18.20 20.08.53 1.48.53 1.38.45 3.0
4 C IRC 2 Afrita Sigma 33 OOD GBR 4264 SMSC Andrew Lamming 0.906 18.20 20.12.50 1.52.50 1.42.14 4.0
5 C IRC 2 Brightworks Sigma 33 OOD K 4383 MYC John Kulpa 0.907 18.20 20.13.39 1.53.39 1.43.05 5.0
6 C IRC 2 Raven Beneteau 32s5 GBR 3569T RCYC Chris Wilson 0.912 18.20 20.15.48 1.55.48 1.45.37 6.0
7 C IRC 2 Dragun Hunter 707 GBR 7103 RCYC Alex Mills 0.906 18.20 20.18.17 1.58.17 1.47.10 7.0
8 C IRC 2 Scorpion 1/2 Tonner GBR 5592 RCYC Geoff Davies 0.885 18.20 20.27.22 2.07.22 1.52.43 8.0
9 C IRC 2 Folly IV Sigma 33 OOD K 4555 RCYC Peter Vitai 0.907 18.20 20.29.11 2.09.11 1.57.10 9.0
10 C IRC 2 Sueno Sigma 33 OD K 4307 FSC Frank Lawry 0.907 18.20   RET   13.0
10 C IRC 2 Coot Sadler 26 GBR 2076R RSC Mark Fernihough 0.875 18.20   RET   13.0

R1 - E YTC Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Inara Contessa 32 GBR 546 RCYC Sweyn Alsop 1004 18.25 19.50.27 1.25.27 1.25.07 1.0
2 E YTC Seriema Hustler 25.5 GBR 3523 FSC Tim Julian & Nick Woodley 1066 18.25 19.56.14 1.31.14 1.25.35 2.0
3 E YTC Nightowler Albin Nova GBR 4390L RCYC Mike Lithgow 953 18.25 19.48.41 1.23.41 1.27.49 3.0
4 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR 6366Y RCYC Garth Weaver 1027 18.25 19.58.49 1.33.49 1.31.21 4.0

R2 - E YTC Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Green Magnum MGC27 GBR 3394T FSC Rod Wootton 994 18.25 19.33.51 1.08.51 1.09.16 1.0
2 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR 6366Y RCYC Garth Weaver 1027 18.25 19.36.33 1.11.33 1.09.40 2.0
3 E YTC Inara Contessa 32 GBR 546 RCYC Sweyn Alsop 1004 18.25 19.35.58 1.10.58 1.10.41 3.0
4 E YTC Moonlighter Sadler 25 005 RCYC Paul Collins 1049 18.25 19.43.25 1.18.25 1.14.45 4.0
5 E YTC Nightowler Albin Nova GBR 4390L RCYC Mike Lithgow 953 18.25 19.38.38 1.13.38 1.17.16 5.0
6 E YTC Seriema Hustler 25.5 GBR 3523 FSC Tim Julian & Nick Woodley 1066 18.25 19.48.39 1.23.39 1.18.28 6.0

R3 - E YTC Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR 6366Y RCYC Garth Weaver 1027 18.25 20:10:49 1.45.49 1.43.02 1.0
2 E YTC Moonlighter Sadler 25 005 RCYC Paul Collins 1049 18.25 20:23:33 1.58.33 1.53.01 2.0
3 E YTC Green Magnum MGC27 GBR 3394T FSC Rod Wootton 994 18.25 20:17:58 1.52.58 1.53.39 3.0
4 E YTC Nightowler Albin Nova GBR 4390L RCYC Mike Lithgow 953 18.25 20:26:10 2.01.10 2.07.09 4.0
5 E YTC Inara Contessa 32 GBR 546 RCYC Sweyn Alsop 1004     RET   9.0

R4 - E YTC Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR 6366Y RCYC Garth Weaver 1027 18.25 19.43.23 1.18.23 1.16.19 1.0
2 E YTC Tai Mo Shan Hanse 301 GBR3881L RCYC Neil Chamberlain 965 18.25 19.43.30 1.18.30 1.21.21 2.0
3 E YTC Green Magnum MGC27 GBR 3394T FSC Rod Wootton 994 18.25 19.47.03 1.22.03 1.22.33 3.0
4 E YTC Moonlighter Sadler 25 005 RCYC Paul Collins 1049 18.25 19.51.56 1.26.56 1.22.52 4.0
5 E YTC Inara Contessa 32 GBR 546 RCYC Sweyn Alsop 1004 18.25 19.55.07 1.30.07 1.29.45 5.0

R5 - E YTC Fleet

Wind 090 deg 7 - 9 Knots Course IRC 1 - 312, IRC2 - 311, E - 308

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR 6366Y RCYC Garth Weaver 1027 18.25 20.00.36 1.35.36 1.33.05 1.0
2 E YTC Green Magnum MGC27 GBR 3394T FSC Rod Wootton 994 18.25 20.02.12 1.37.12 1.37.47 2.0
3 E YTC Tai Mo Shan Hanse 301 GBR3881L RCYC Neil Chamberlain 965 18.25 19.59.46 1.34.46 1.38.12 3.0
4 E YTC Moonlighter Sadler 25 005 RCYC Paul Collins 1049 18.25 20.09.18 1.44.18 1.39.26 4.0
5 E YTC Hazy Rhythm MG 346 GBR9696 RSC Charlotte Stacey 924 18.25 20.00.16 1.35.16 1.43.06 5.0
6 E YTC Nightowler Albin Nova GBR 4390L RCYC Mike Lithgow 953 18.25 20.06.52 1.41.52 1.46.53 6.0
7 E YTC Seriema Hustler 25.5 GBR 3523 FSC Tim Julian & Nick Woodley 1066 18.25   RET   9.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com