Onsdagsseilasene - Vårserien 2017

Gandsfjord Seilforening

Results are provisional as of 23:38 on June 21, 2017

Express Fleet

Sailed: 16, Discards: 6, To count: 10, Rating system: IRC, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat HelmName Class Nat SailNo Club NOR Rating R1 - Express og Sport   R2 - Express og Sport   R3 - Express og Sport   R4 - Express og Sport   R5 - Express og Sport   R6 - Express og Sport   R7 - Express og Sport   R8 - Express og Sport   R9 - Express og Sport   R10 - Express og Sport   R11 - Express og Sport   R12 - Express og Sport   R13 - Express og Sport   R14 - Express og Sport   R15 - Express og Sport   R16 - Express og Sport   Total Nett
1st Express Placebo Arne Liebich Rise Albin Express NOR 89 SF1928   1.0 2.0 1.0 (18.0) 1.0 1.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 (3.0) (3.0) 3.0 (5.0) (4.0) 2.0 52.0 16.0
2nd Express Fars Cortina Rune Kartveit Albin Express NOR 211 SS   2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 (12.0 ZFP) (5.0) 1.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (7.0) (18.0 ZFP) 2.0 2.0 1.0 3.0 133.0 21.0
3rd Express Fru Viste Alexander Viste Albin Express NOR 213 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 2.0 (21.0) 2.0 (14.0 ZFP) 1.0 2.0 8.0 4.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 6.0 1.0 2.0 1.0 204.0 29.0
4th Express Sydvest Håkon Bentsen Veholmen Albin Express NOR 517 SS   (10.0) 7.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 7.0 (22.0) 3.0 5.0 2.0 1.0 1.0 (10.0) (16.0) 4.0 3.0 5.0 166.0 38.0
5th Express Amalie John Cooper Albin Express NOR 219 SS   4.0 5.0 (18.0) (23.0) (14.0) 3.0 10.0 9.0 (15.0) 9.0 6.0 2.0 (17.0) 3.0 (14.0) 7.0 159.0 58.0
6th Express True Love Philip Mullis Albin Express NOR 314 SF1928   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 7.0 9.0 4.0 (21.0) 9.0 6.0 6.0 3.0 (13.0) (12.0) 5.0 7.0 (35.0 DNC) 10.0 217.0 66.0
7th Express INXS Graham Lord Albin Express NOR 708 SS   5.0 9.0 6.0 4.0 (16.0) 5.0 6.0 (10.0) 7.0 (11.0) 8.0 9.0 8.0 (17.0) (16.0) (21.0) 158.0 67.0
8th Express X-Ray Team X-Ray Albin Express NOR 1088 SF1928   9.0 6.0 (15.0) 1.0 (20.0) (18.0) (23.0) (16.0) (18.0) 5.0 9.0 5.0 9.0 11.0 6.0 9.0 180.0 70.0
9th Express Senilix Ole Jensen Albin Express NOR 1090 SS   6.0 11.0 5.0 (14.0) 6.0 10.0 (14.0) (15.0) 3.0 6.0 5.0 7.0 (18.0) (14.0) (20.0) 12.0 166.0 71.0
10th Express Doris Marit Veholmen Albin Express NOR 649 GS   8.0 10.0 (16.0) 6.0 10.0 6.0 (21.0) (17.0) 12.0 (13.0) 2.0 (16.0) 13.0 6.0 8.0 (14.0) 178.0 81.0
11th Express Foxy Trond Severinsen Albin Express NOR 638 SS   7.0 8.0 21.0 5.0 11.0 9.0 (25.0) (24.0) (22.0 ZFP-m) 7.0 10.0 4.0 10.0 (23.0) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 256.0 92.0
12th Express Phoenix Morten Wiig Bjorland Albin Express NOR 220 SS   3.0 3.0 20.0 8.0 (23.0) (25.0 ZFP-m) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 16.0 11.0 4.0 12.0 5.0 19.0 289.0 101.0
13th Express Balu Team Balu Albin Express NOR 1062 SS   11.0 12.0 (17.0) (15.0) 8.0 8.0 (20.0) (19.0) (17.0) 10.0 (17.0) 13.0 11.0 13.0 15.0 4.0 210.0 105.0
14th Express HexPress Oddvard Myrnes Albin Express NOR 117 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (28.0 RET) 2.0 13.0 14.0 11.0 12.0 11.0 8.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (21.0) 16.0 9.0 16.0 301.0 112.0
15th Express Malthus Sigurd Middelthon Albin Express NOR 354 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 11.0 (24.0) (21.0) (19.0) 18.0 18.0 4.0 17.0 18.0 15.0 1.0 8.0 19.0 (35.0 DNC) 298.0 129.0
16th Express Rainbow Express Trond Kjønnerød Albin Express NOR 344 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 19.0 16.0 19.0 12.0 (22.0) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 12.0 6.0 14.0 19.0 7.0 20.0 341.0 144.0
17th Express X-iL Kolbjørn Skjæveland Albin Express NOR 343 SS   17.0 DNF (35.0 DNC) (23.0) 7.0 5.0 20.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 21.0 21.0 (23.0) (23.0) 19.0 10.0 11.0 18.0 323.0 149.0
18th Express Happy Tuna Øivind Nerheim Torkelsen Albin Express NOR 898 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (22.0) (22.0) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 19.0 11.0 9.0 12.0 15.0 19.0 15.0 18.0 13.0 22.0 337.0 153.0
19th Express Klara Skjalg Thunes Albin Express NOR 195 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 12.0 27.0 17.0 7.0 7.0 13.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 4.0 1.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 368.0 158.0
20th Express XanaX Finn Tore Vaaland Albin Express NOR 172 SS   15.0 (35.0 DNC) (26.0) (25.0) (24.0) (24.0) 13.0 (23.0) 19.0 18.0 14.0 20.0 12.0 20.0 21.0 13.0 322.0 165.0
21st Express Angst Tom Thorsen Albin Express NOR 104 GS   13.0 13.0 (24.0) 11.0 (22.0) 16.0 17.0 21.0 20.0 20.0 (22.0) 18.0 (22.0) (22.0) (23.0) 17.0 301.0 166.0
22nd Express More Express Wanted Geir Dalen Albin Express NOR 430 GS   14.0 14.0 13.0 20.0 9.0 15.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 10.0 6.0 381.0 171.0
23rd Express Exitt Einar Cederløv Albin Express NOR 734 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 4.0 13.0 12.0 11.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 19.0 21.0 35.0 DNC 35.0 DNC 18.0 11.0 389.0 179.0
24th Express Summer of 69 Hans Martin Veding Albin Express NOR 69 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 15.0 20.0 35.0 DNC 35.0 DNC 11.0 14.0 7.0 9.0 22.0 15.0 393.0 183.0
25th Express X-Menn Rune Nor-Hansen Albin Express NOR 946 SF1928   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 14.0 10.0 18.0 17.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 14.0 15.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 17.0 8.0 393.0 183.0
26th Express Reflex Team Reflex Albin Express NOR 86 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (25.0) (26.0) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 24.0 22.0 16.0 19.0 20.0 22.0 23.0 21.0 12.0 23.0 393.0 202.0
27th Express Gullhøna Halvor Aaslestad Albin Express NOR 1046 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 9.0 12.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 5.0 14.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 460.0 250.0
28th Express Miss Behaving Kjell M. Lund Albin Express NOR 686 GS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 8.0 8.0 10.0 16.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 462.0 252.0
29th Express Extension Vidar Løining Albin Express NOR 583 SS   12.0 4.0 10.0 17.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 463.0 253.0
30th Express Siddis Frank Huth Albin Express NOR 880 SF1928   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 8.0 19.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 16.0 4.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 467.0 257.0
31st Express Jadarhus Nils Olav Opsanger Albin Express NOR 689 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 15.0 13.0 12.0 14.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 474.0 264.0
32nd Express Balder Johnny Jørgensen Albin Express NOR 160 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 26.0 25.0 35.0 DNC 35.0 DNC 21.0 17.0 20.0 15.0 35.0 DNC 35.0 DNC 474.0 264.0
33rd Express Sexy Eirik Ihle Albin Express NOR 155 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 4.0 7.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 501.0 291.0
34th Express Explocrowd Team Explocrowd Albin Express NOR 710 SS   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 560.0 350.0

Sport Fleet

Sailed: 16, Discards: 6, To count: 10, Rating system: IRC, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat HelmName Class Nat SailNo Club NOR Rating R1 - Express og Sport   R2 - Express og Sport   R3 - Express og Sport   R4 - Express og Sport   R5 - Express og Sport   R6 - Express og Sport   R7 - Express og Sport   R8 - Express og Sport   R9 - Express og Sport   R10 - Express og Sport   R11 - Express og Sport   R12 - Express og Sport   R13 - Express og Sport   R14 - Express og Sport   R15 - Express og Sport   R16 - Express og Sport   Total Nett
1st Sport Carrera Jan Inge Hellesmark Melges 24 NOR 294 SF1928   1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 (4.0 DNC) (4.0 DNC) (4.0 DNC) (4.0 DNC) 1.0 (2.0) 1.0 1.0 30.0 10.0
2nd Sport Den Grønne Melgesen Espen Mathiesen Melges 24 NOR 334 SF1928   (2.0) (2.0) (4.0 DNC) (4.0 DNC) 1.0 (2.0) (2.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 32.0 16.0
3rd Sport Gullan'go Lars Fosse J80 NOR 625 SF1928   (4.0 DNC) (4.0 DNC) (4.0 DNC) (4.0 DNC) (3.0) 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (4.0 DNF) 47.0 24.0


Eventuelle kommentarer sendes gandsfjordregatta@gmail.com


www.gandsfjordseilforening.com
gandsfjordregatta@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com