WVZ Clubcompetitie 2019

Watersport Vereniging Zandvoort

Results are final as of 15:06 on September 26, 2019

TR<=107 Vloot

Sailed: 20, Discards: 6, To count: 14, Rating system: Texel, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew R1 9 juni R2 9 juni R3 NAM REM R4 30 juni R5 30 juni R6 30 juni R7 14 juli R8 14 juli R9 14 juli R10 4 aug. R11 4 aug. R12 4 aug. R13 18 aug R14 18 aug R15 1 sept. R16 1 sept. R17 1 sept. R18 22 sept. R19 22 sept. R20 22 sept. Total Nett
                                    12:50u         12:10 12:49 13:27    
1st 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten (1.0) (2.0) (3.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 (17.0 DNS) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 43.0 14.0
2nd 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 (17.0 DNF) (17.0 DNS) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (6.3 RDGa) 6.3 RDGa 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 125.6 34.3
3rd 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos (17.0 DNC) (17.0 DNC) 2.0 3.0 4.0 4.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 (6.7 RDGa) 6.7 RDGa 6.7 RDGa 3.0 2.0 2.0 134.1 42.4
4th 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels 8.0 RDGa 8.0 RDGa 5.0 (17.0 DNS) 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 (17.0 DNS) (17.0 DNS) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 5.0 4.0 4.0 160.0 58.0
5th 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNS 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNF 17.0 DNS 6.0 261.0 159.0
6th 982 Nacra F18 100 Maarten van der Gaarden Jan Hoogstra (17.0 DNC) (17.0 DNC) 4.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 4.0 5.0 5.0 290.0 188.0
7th 376 Hobie Wild Cat 100 Richard.van Heukelom Martin Jacoby (17.0 DNC) (17.0 DNC) 7.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 5.0 3.0 4.0 (17.0 DNF) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 291.0 189.0
8th 551 Nacran Infusion F18 100 Jaxon Deelman Jack Kapteyn/solo 1up (17.0 DNC) (17.0 DNC) 6.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 4.0 5.0 5.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 292.0 190.0
9th 7 Hobie Tiger 100 Sicco Wentink Mariano Victory (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 4.0 5.0 5.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 303.0 201.0
10th 6 Hobie Wild Cat 100 Marco Tangelder Valerie Kranenburg (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 1.0 6.0 17.0 DNF 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 313.0 211.0
11th 333 Capricorn C 100 Vladimir Voûte Jan Willem Vijvers (17.0 DNC) (17.0 DNC) 8.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 4.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 318.0 216.0
12th 402 Hobie Wild Cat 100 Volker Gillwald Martin Jacoby (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNS) (17.0 DNS) 6.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 329.0 227.0
13th 3 Nacra F18 100 Brent van Rossem Jasper van Hecke (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DSQ) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 340.0 238.0
13th 2297 Hobie Tiger 100 Frans Neutelings Jan Willem Hilbron (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNS) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 340.0 238.0
13th 151 Nacra Infusion F18 105 Jaxon Deelman solo 1up (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 340.0 238.0
13th 5 Nacra Inter 18 100 Flip van der Klink Koen van der Klink (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNF) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 340.0 238.0

Voor het aantal meetellende verzeilde wedstrijden voor het WVZ Clubkampioenschap geldt 1 aftrek op 3 wedstrijden (2/3 van het aantal verzeilde wedstrijden telt mee) art. 13.5

TR>107 Vloot

Sailed: 20, Discards: 6, To count: 14, Rating system: Texel, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew R1 9 juni R2 9 juni R3 NAM REM R4 30 juni R5 30 juni R6 30 juni R7 14 juli R8 14 juli R9 14 juli R10 4 aug. R11 4 aug. R12 4 aug. R13 18 aug R14 18 aug R15 1 sept. R16 1 sept. R17 1 sept. R18 22 sept. R19 22 sept. R20 22 sept. Total Nett
                                    12:50u         12:10 12:49 13:27    
1st 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 (12.0 DNC) 2.0 1.0 1.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (4.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 63.0 18.0
2nd 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel (2.0) (2.0) (2.0) (2.0) (2.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (12.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 42.0 20.0
3rd 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso 3.0 3.0 6.0 4.0 3.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 7.1 RDGa 7.1 RDGa 7.1 RDGa 2.0 2.0 6.0 (12.0 DNS) (12.0 DNS) 5.0 3.0 12.0 DNS 142.3 70.3
4th 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn (12.0 DNC) (12.0 DNC) 1.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNS 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 3.0 12.0 DNS 3.0 3.0 12.0 DNS 12.0 DNS 193.0 121.0
5th 4644 Nacra 500 sport 115 Kees de Keizer Alexandra Kars/Philip Kars (12.0 DNC) (12.0 DNC) 4.0 3.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 1.0 12.0 DNS 12.0 DNS 4.0 4.0 12.0 DNS 196.0 124.0
6th 4582 Nacra 500 sport 115 Michel van Andel Yolande van Andel (12.0 DNC) (12.0 DNC) 7.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 3.0 12.0 DNS 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 219.0 147.0
7th 81369 Hobie 16 118 Bob Kluft Hugo Kluft (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 3.0 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 222.0 150.0
8th 4025 Nacra 500 sport 118 Rob Buiter solo1 manup/Merel Buiter 4.0 (12.0 DNC) 5.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 225.0 153.0
9th 4081 Nacra 500 sport 111 Louis Schuurman solo 1up (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 231.0 159.0
10th 3827 Nacra 500 sport 115 Robert Speld Jacqueline Kragt (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNF) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 240.0 168.0
10th 3053 Prindle 18 115 Richard Heukelom Martin Jacoby (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNS) (12.0 DNC) (12.0 DNF) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 240.0 168.0

Voor het aantal meetellende verzeilde wedstrijden voor het WVZ Clubkampioenschap geldt 1 aftrek op 3 wedstrijden (2/3 van het aantal verzeilde wedstrijden telt mee) art. 13.5

R1 9 juni - TR<=107 Vloot - zondag 9 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:34:16 0:34:16 1.0
2 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:35:36 0:35:36 2.0
3 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   RDGa   8.0

R2 9 juni - TR<=107 Vloot - zondag 9 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:31:32 0:31:32 1.0
2 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:31:51 0:31:51 2.0
3 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   RDGa   8.0

R3 NAM REM - TR<=107 Vloot - zaterdag 29 juni2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   03:10:38 3:10:38 1.0
2 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   03:19:50 3:19:50 2.0
3 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   03:25:11 3:25:11 3.0
4 982 Nacra F18 100 Maarten van der Gaarden Jan Hoogstra   03:25:27 3:25:27 4.0
5 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   03:26:41 3:26:41 5.0
6 551 Nacran Infusion F18 100 Jaxon Deelman Jack Kapteyn/solo 1up   03:34:05 3:34:05 6.0
7 376 Hobie Wild Cat 100 Richard.van Heukelom Martin Jacoby   03:37:56 3:37:56 7.0
8 333 Capricorn C 100 Vladimir Voûte Jan Willem Vijvers   03:51:22 3:51:22 8.0
9 402 Hobie Wild Cat 100 Volker Gillwald Martin Jacoby   DNS   17.0
9 3 Nacra F18 100 Brent van Rossem Jasper van Hecke   DSQ   17.0
9 2297 Hobie Tiger 100 Frans Neutelings Jan Willem Hilbron   DNS   17.0
9 5 Nacra Inter 18 100 Flip van der Klink Koen van der Klink   DNF   17.0

R4 30 juni - TR<=107 Vloot - zondag 30 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:34:54 0:34:54 1.0
2 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:40:56 0:40:56 2.0
3 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:41:06 0:41:06 3.0
4 7 Hobie Tiger 100 Sicco Wentink Mariano Victory   00:42:05 0:42:05 4.0
5 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   DNS   17.0
5 402 Hobie Wild Cat 100 Volker Gillwald Martin Jacoby   DNS   17.0

R5 30 juni - TR<=107 Vloot - zondag 30 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:39:43 0:39:43 1.0
2 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:40:31 0:40:31 2.0
3 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:41:02 0:41:02 3.0
4 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:46:12 0:46:12 4.0
5 7 Hobie Tiger 100 Sicco Wentink Mariano Victory   00:46:40 0:46:40 5.0
6 402 Hobie Wild Cat 100 Volker Gillwald Martin Jacoby   00:49:32 0:49:32 6.0

R6 30 juni - TR<=107 Vloot - zondag 30 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:53:17 0:53:17 1.0
2 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:55:08 0:55:08 2.0
3 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:56:10 0:56:10 3.0
4 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   01:01:00 1:01:00 4.0
5 7 Hobie Tiger 100 Sicco Wentink Mariano Victory   01:05:51 1:05:51 5.0

R7 14 juli - TR<=107 Vloot - zondag 14 juli 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:16:00 0:16:00 1.0
2 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:17:30 0:17:30 2.0
3 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:18:29 0:18:29 3.0
4 333 Capricorn C 100 Vladimir Voûte Jan Willem Vijvers   00:19:08 0:19:08 4.0
5 376 Hobie Wild Cat 100 Richard.van Heukelom Martin Jacoby   00:24:03 0:24:03 5.0
6 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up   DNS   17.0

R8 14 juli - TR<=107 Vloot - zondag 14 juli 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:19:40 0:19:40 1.0
2 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:20:44 0:20:44 2.0
3 376 Hobie Wild Cat 100 Richard.van Heukelom Martin Jacoby   00:25:32 0:25:32 3.0
4 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up   00:29:41 0:29:23 4.0
5 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   DNF   17.0

R9 14 juli - TR<=107 Vloot - zondag 14 juli 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:20:06 0:20:06 1.0
2 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:23:32 0:23:32 2.0
3 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up   00:26:00 0:25:45 3.0
4 376 Hobie Wild Cat 100 Richard.van Heukelom Martin Jacoby   00:26:37 0:26:37 4.0
5 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   DNS   17.0

R10 4 aug. - TR<=107 Vloot - zondag 4-8-2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Hobie Wild Cat 100 Marco Tangelder Valerie Kranenburg   00:39:04 0:39:04 1.0
2 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:47:14 0:47:14 2.0
3 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up   00:48:00 0:47:31 3.0
4 551 Nacran Infusion F18 100 Jaxon Deelman Jack Kapteyn/solo 1up   00:48:53 0:48:53 4.0
5 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   01:07:05 1:07:05 5.0
6 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   01:09:58 1:09:58 6.0
7 376 Hobie Wild Cat 100 Richard.van Heukelom Martin Jacoby   DNF   17.0

R11 4 aug. - TR<=107 Vloot - zondag 4-8-2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:30:11 0:30:11 1.0
2 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:31:19 0:31:19 2.0
3 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:32:00 0:32:00 3.0
4 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up   00:32:26 0:32:07 4.0
5 551 Nacran Infusion F18 100 Jaxon Deelman Jack Kapteyn/solo 1up   00:32:56 0:32:56 5.0
6 6 Hobie Wild Cat 100 Marco Tangelder Valerie Kranenburg   00:39:04 0:39:04 6.0

R12 4 aug. - TR<=107 Vloot - zondag 4-8-2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:33:55 0:33:55 1.0
2 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:35:30 0:35:30 2.0
3 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up   00:37:04 0:36:42 3.0
4 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:36:43 0:36:43 4.0
5 551 Nacran Infusion F18 100 Jaxon Deelman Jack Kapteyn/solo 1up   00:37:14 0:37:14 5.0
6 6 Hobie Wild Cat 100 Marco Tangelder Valerie Kranenburg   DNF   17.0

R13 18 aug - TR<=107 Vloot - zondag 18-8-2019 at 12:50u

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:22:53 0:22:53 1.0
2 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:23:32 0:23:32 2.0
3 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   RDGa   6.3
4 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   DNS   17.0

R14 18 aug - TR<=107 Vloot - zondag 18-8-2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:25:17 0:25:17 1.0
2 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   RDGa   6.3
3 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   DNS   17.0
3 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   DNS   17.0

R15 1 sept. - TR<=107 Vloot - zondag 1-9-2019

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 12:50, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:32:54 0:32:54 1.0
2 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:35:57 0:35:57 2.0
3 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   RDGa   6.7

R16 1 sept. - TR<=107 Vloot - zondag 1-2019

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:32:51 0:32:51 1.0
2 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:36:42 0:36:42 2.0
3 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   RDGa   6.7

R17 1 sept. - TR<=107 Vloot - zondag 1-9-2019

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:33:26 0:33:26 1.0
2 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:35:36 0:35:36 2.0
3 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   RDGa   6.7

R18 22 sept. - TR<=107 Vloot - zondag 22-9-2019 at 12:10

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:23:15 0:23:15 1.0
2 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:25:10 0:25:10 2.0
3 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:26:38 0:26:38 3.0
4 982 Nacra F18 100 Maarten van der Gaarden Jan Hoogstra   00:26:44 0:26:44 4.0
5 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:27:25 0:27:25 5.0
6 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up   DNF   17.0

R19 22 sept. - TR<=107 Vloot - zondag 22-9-2019 at 12:49

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:23:00 0:23:00 1.0
2 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:25:12 0:25:12 2.0
3 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:25:39 0:25:39 3.0
4 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:26:36 0:26:36 4.0
5 982 Nacra F18 100 Maarten van der Gaarden Jan Hoogstra   00:27:14 0:27:14 5.0
6 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up   DNS   17.0

R20 22 sept. - TR<=107 Vloot - zondag 22-9-2019 at 13:27

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 2716 Hobie Tiger 100 Mathijn Elhorst / Gert-Jan Peter Schouten   00:22:18 0:22:18 1.0
2 1556 Nacra F18 100 Willem Stoutenbeek Stan Vos   00:23:38 0:23:38 2.0
3 1826 Nacra Infusion F18 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne/Vincent Kruijt/Marieke Engelsman/Peter Videler   00:23:48 0:23:48 3.0
4 1763 Hobie Tiger 100 Vincent Kruijt Tony Mels   00:24:25 0:24:25 4.0
5 982 Nacra F18 100 Maarten van der Gaarden Jan Hoogstra   00:25:50 0:25:50 5.0
6 105 A Cat 101 Ronald Paul solo1up   00:27:45 0:27:29 6.0

R1 9 juni - TR>107 Vloot - zondag 9 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:30:54 0:27:50 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:33:07 0:28:04 2.0
3 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   00:34:40 0:31:14 3.0
4 4025 Nacra 500 sport 118 Rob Buiter solo1 manup/Merel Buiter   00:41:42 0:35:20 4.0

R2 9 juni - TR>107 Vloot - zondag 9 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:26:38 0:24:00 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:29:46 0:25:14 2.0
3 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   00:29:32 0:26:36 3.0

R3 NAM REM - TR>107 Vloot - zaterdag 29 juni2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn   02:37:40 2:17:06 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   02:46:28 2:21:04 2.0
3 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   02:37:10 2:21:35 3.0
4 4644 Nacra 500 sport 115 Kees de Keizer Alexandra Kars/Philip Kars   02:55:33 2:32:39 4.0
5 4025 Nacra 500 sport 118 Rob Buiter solo1 manup/Merel Buiter   03:00:53 2:33:17 5.0
6 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   02:53:29 2:36:17 6.0
7 4582 Nacra 500 sport 115 Michel van Andel Yolande van Andel   03:17:51 2:52:03 7.0
8 3827 Nacra 500 sport 115 Robert Speld Jacqueline Kragt   DNF   12.0

R4 30 juni - TR>107 Vloot - zondag 30 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:31:45 0:28:36 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:34:40 0:29:23 2.0
3 4644 Nacra 500 sport 115 Kees de Keizer Alexandra Kars/Philip Kars   00:39:57 0:34:44 3.0
4 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   00:41:15 0:37:10 4.0
5 3053 Prindle 18 115 Richard Heukelom Martin Jacoby   DNS   12.0

R5 30 juni - TR>107 Vloot - zondag 30 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:36:03 0:32:29 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:40:05 0:33:58 2.0
3 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   00:42:30 0:38:17 3.0

R6 30 juni - TR>107 Vloot - zondag 30 juni 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:47:49 0:43:05 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:53:30 0:45:20 2.0
3 3053 Prindle 18 115 Richard Heukelom Martin Jacoby   DNF   12.0

R7 14 juli - TR>107 Vloot - zondag 14 juli 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:16:40 0:14:07 1.0
2 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:16:00 0:14:25 2.0

R8 14 juli - TR>107 Vloot - zondag 14 juli 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:18:26 0:15:37 1.0
2 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:18:00 0:16:13 2.0

R9 14 juli - TR>107 Vloot - zondag 14 juli 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:18:44 0:15:53 1.0

R10 4 aug. - TR>107 Vloot - zondag 4-8-2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:44:22 0:37:36 1.0
2 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:42:41 0:38:27 2.0
3 4081 Nacra 500 sport 111 Louis Schuurman solo 1up   00:46:12 0:41:37 3.0
4 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   RDGa   7.1
5 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn   DNS   12.0

R11 4 aug. - TR>107 Vloot - zondag 4-8-2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:25:32 0:23:00 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:28:17 0:23:58 2.0
3 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn   00:40:44 0:35:25 3.0
4 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   RDGa   7.1

R12 4 aug. - TR>107 Vloot - zondag 4-8-2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:25:17 0:22:47 1.0
2 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   RDGa   7.1

R13 18 aug - TR>107 Vloot - zondag 18-8-2019 at 12:50u

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:21:56 0:18:35 1.0
2 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   00:23:38 0:21:17 2.0
3 81369 Hobie 16 118 Bob Kluft Hugo Kluft   00:29:46 0:25:14 3.0

R14 18 aug - TR>107 Vloot - zondag 18-8-2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:18:58 0:16:04 1.0
2 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   00:20:20 0:18:19 2.0
3 81369 Hobie 16 118 Bob Kluft Hugo Kluft   00:29:32 0:25:02 3.0

R15 1 sept. - TR>107 Vloot - zondag 1-9-2019

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 12:50, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4644 Nacra 500 sport 115 Kees de Keizer Alexandra Kars/Philip Kars   00:27:06 0:23:34 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:28:24 0:24:04 2.0
3 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn   00:27:47 0:24:10 3.0
4 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:27:02 0:24:21 4.0
5 4582 Nacra 500 sport 115 Michel van Andel Yolande van Andel   00:29:34 0:25:43 5.0
6 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   00:29:02 0:26:09 6.0

R16 1 sept. - TR>107 Vloot - zondag 1-2019

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:30:13 0:25:36 1.0
2 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:28:53 0:26:01 2.0
3 4582 Nacra 500 sport 115 Michel van Andel Yolande van Andel   00:32:51 0:28:34 3.0
4 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   DNS   12.0
4 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn   DNS   12.0
4 4644 Nacra 500 sport 115 Kees de Keizer Alexandra Kars/Philip Kars   DNS   12.0

R17 1 sept. - TR>107 Vloot - zondag 1-9-2019

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:29:57 0:25:23 1.0
2 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:29:24 0:26:29 2.0
3 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn   00:34:40 0:30:09 3.0
4 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   DNS   12.0
4 4644 Nacra 500 sport 115 Kees de Keizer Alexandra Kars/Philip Kars   DNS   12.0
4 4582 Nacra 500 sport 115 Michel van Andel Yolande van Andel   DNS   12.0

R18 22 sept. - TR>107 Vloot - zondag 22-9-2019 at 12:10

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:20:04 0:18:05 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:22:35 0:19:08 2.0
3 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn   00:22:18 0:19:23 3.0
4 4644 Nacra 500 sport 115 Kees de Keizer Alexandra Kars/Philip Kars   00:22:19 0:19:24 4.0
5 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   00:22:33 0:20:19 5.0

R19 22 sept. - TR>107 Vloot - zondag 22-9-2019 at 12:49

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:20:02 0:18:03 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:23:07 0:19:35 2.0
3 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   00:21:51 0:19:41 3.0
4 4644 Nacra 500 sport 115 Kees de Keizer Alexandra Kars/Philip Kars   00:23:13 0:20:11 4.0
5 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn   DNS   12.0

R20 22 sept. - TR>107 Vloot - zondag 22-9-2019 at 13:27

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W
Rank Zeilnummer Boottype (TR) TR Naam Schipper Naam Crew Finish Elapsed Corrected Points
1 4647 Nacra 500 sport 111 Jurriaan Tuynman Manou Tuynman / Lisette   00:19:14 0:17:20 1.0
2 115047 Hobie 16 118 Frerik van Beinum Silje Donderwinkel   00:20:36 0:17:27 2.0
3 3838 Nacra 500 sport 111 Tjesco Massaro/Job Job Sternfeld/Niek de Haan/ Alexandra /Tomaso   DNS   12.0
3 4570 Nacra 500 sport 115 Alain Frie / Chris t'Sas Casper Frie/ Desiree van den Voorn   DNS   12.0
3 4644 Nacra 500 sport 115 Kees de Keizer Alexandra Kars/Philip Kars   DNS   12.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area Varies
DNFStarted but did not finish Varies
DNSCame to the start area but did not start Varies
DSQDisqualification 17
RDGaRedress - average points for all races except the race in question Varies

http://www.wvzandvoort.nl
info@wvzandvoort.nl

http://zandvoortsurfandsail.com
info@wvzandvoort.nl

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com